Huisregels

Hartelijk welkom op Camping de Pallegarste.

We hopen dat u hier met veel plezier bij ons bent. We doen er in ieder geval alles aan om het naar u zin te maken. We vragen u om niemand overlast te bezorgen. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid om van de vakantie te genieten.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd terecht op de receptie.

Met vriendelijke groeten,
Familie Schuldink

BEZOEKER(S)/DERDE(N)

Bezoekers zijn bij ons van harte welkom. Bezoekers dienen (vooraf) aangemeld te worden op de receptie tijdens de geldende openingstijden, ter registratie. Dit moet gedaan worden door uzelf, zodat wij vooraf weten wie we kunnen verwachten. Wilt u uw eigen bezoek vertellen dat ook zij onze regels in acht moeten nemen. Uw bezoek mag tot 22.30 op het terrein blijven. U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoeker(s). De eventuele auto van uw bezoek kan geparkeerd worden op onze algemene parkeerplaats. Mocht uw bezoek slecht ter been zijn, dan kunt u vooraf uw eigen auto op de algemene parkeerplaats zetten, zodat uw bezoek met hun auto naar de plaats kan. Bezoek mag geen gebruik maken van het zwembad op de camping conform de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

OVERNACHTING

Mocht uw bezoek willen overnachten bij u, dan dient u het bezoek aan te melden bij de receptie. Dit in verband met opname in ons nachtregister, het betalen van het overnachtingstarief en de toeristenbelasting. Uw bezoek mag dan wel gebruik maken van het zwembad aangezien zij opgenomen zijn in het nachtregister.

GEBRUIK STANDPLAATS/KAMPEERMIDDEL

Zoals de algemene voorschriften vergunning wet op de openluchtrecreatie voorschrijft (regel 27) is permanente bewoning van kampeermiddelen verboden. Bij constatering hiervan, zult u een waarschuwing van ons krijgen. Geeft u geen gehoor aan deze waarschuwing, dan wordt de overeenkomst met u met onmiddellijke ingang beëindigd en ontzeggen wij u per direct de toegang tot het terrein. Jongeren onder de 18 jaar mogen uitsluitend onder volwassenentoezicht op de camping verblijven.

PLAATSEN KAMPEERMIDDEL

Plaats uw kampeermiddel op de door ons aangewezen plaats. Zonder onze toestemming mag niet van plaats veranderd worden en mogen geen veranderingen in of bij die plaats worden aangebracht. Wij zijn bevoegd, indien nodig, naar ons oordeel foutief geplaatste kampeermiddelen te (laten) verplaatsen/verwijderen. U dient de plaats bij vertrek schoon en opgeruimd achter te laten.

RUST

U wordt gevraagd zich rustig te gedragen, zodat uw medegasten geen hinder van u ondervinden. Tussen 22.30 en 07.00 dient het stil te zijn op de camping. Er mag dan ook niet met de auto gereden worden op de camping.

GELUIDSVEROORZAKERS

Geluidsveroorzakers zoals radio’s, televisies, instrumenten mogen buiten uw verblijf niet hoorbaar zijn. U gebruikt deze apparaten immers voor uzelf, en niet voor anderen.

VERKEER

U ontvangt bij aankomst een slagboompas (tegen een borg van € 35,00). Deze pas is naam- en plaatsgebonden. U kunt een duo-pas aanschaffen (borg € 70,00), zodat u beschikt over 2 passen, echter blijft u toegang houden tot 1 auto per keer op de camping. U mag uw auto dan uitsluitend op uw staanplaats parkeren, maar beslist niet op de paden en velden. Tevens mag u de auto niet gebruiken als vervoersmiddel op de camping. Gasten die moeilijk ter been zijn, kunnen een ontheffing krijgen, om de auto als vervoersmiddel te gebruiken.

Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden. Parkeer uw auto dus nooit voor de hoofdingang. Tussen 22.30 en 07.00 is geen gemotoriseerd verkeerd toegestaan. Snorscooters, scootmobielen, brommers en motoren mogen zich enkel stapvoets, zonder onnodige geluidsoverlast te veroorzaken, over de camping verplaatsen.

SPORT/SPEL/ACTIVITEITEN

Balsporten zijn uitsluitend toegestaan op de aangewezen sportvelden, binnen de geldende regels.

HYGIËNE

Wij doen ons best om alles zo schoon mogelijk te maken en te houden. We vragen u dan ook het terrein en de gebouw netjes achter te laten en niet te beschadigen. Kleine kinderen mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van onze sanitaire voorzieningen. Wilt u er ook op letten dat het sanitair gebouw geen speelplaats is voor de kinderen? Wij hebben een prachtige indoorspeeltuin waar zij terecht kunnen. In het sanitair gebouw mag niet gerookt worden. Zijn er op- of aanmerkingen dit graag melden bij de receptie. Dit kan ook via whatsapp 0523251417 (tussen 9:00 uur en 16:30 uur). Zodat wij actie kunnen ondernemen.

Uitchecken

Heeft u een accommodatie geboekt, dan vragen wij u gelieve om voor 10.00 uur uit te checken.
Heeft u een kampeerplaats geboekt, dan vragen wij u gelieve om voor 11.00 uur uit te checken.

ONDERHOUD TERREIN

Wij willen het terrein graag ordelijk en netjes houden, in het belang van alle gasten. U dient het terrein ook netjes en schoon te houden. Dit komt het verblijfsklimaat voor iedereen ten goede. Om schade aan de natuur tegen te gaan, mag u zonder toestemming van de directie geen bomen of struiken kappen. De beplanting voldoet aan de voorgeschreven eisen van de gemeente. De singels zijn geen onderdelen van de plaatsen en dienen daarvoor ook niet gebruikt te worden.

VUILAFVOER

Iedere gast moet zijn plaats vrij houden van afval. Tegenover de receptie bevinden zich 6 containers, 4 voor huishoudelijk afval, 1 voor glas en 1 voor papier. Groen-, ijzer- en grof afval dient zelf af te voeren.

U dient: Glas, papier/karton onverpakt in de desbetreffende container te deponeren.

ZWEMBAD

Er is geen permanent toezicht op het zwembad. In verband met de veiligheid vragen we u goed op elkaar te letten, en in het bijzonder op de kinderen.

Het zwembad is toegankelijk op eigen risico en uitsluitend tijdens openingstijden. Zie de informatie bij de receptie en bij het zwembad. Duiken is niet toegestaan. Balspelen, luchtbedden, rubberboten, honden e.d. worden niet in het zwembad en op de ligweiden toegelaten. Glas- en aardewerk mag u niet meenemen, in verband met mogelijke scherven.

Roken is binnen de hekken van het zwembad niet toegestaan.

HONDEN

Uw huisdier is van harte welkom bij ons. We vragen u wel uw huisdier aangelijnd te houden. Een verplaatsbare afscheiding is mogelijk na overleg met de directie. Neem bij het verlaten van uw plaats altijd een schepje/zakje mee. Mocht u hond zijn behoefte toch op ons terrein doen, dient u de uitwerpselen op te ruimen. In het hondenuitlaatveld mogen de honden ook los rondrennen. Zo ondervinden uw medegasten hier geen last van. Laat kleine kinderen niet zonder begeleiding van een volwassene de hond uitlaten. De hond mag nimmer overlast veroorzaken voor uw medegasten.

BRANDVEILIGHEID

Wees uitermate voorzichtig met vuur en gooi nooit een brandende peuk of lucifer weg. Uitsluitend barbecuevuur in de vorm van smeulend vuur is toegestaan. Zorg ervoor een deugdelijk brandblusapparaat in uw kampeermiddel te hebben. Vuurkorven, houtkachels, palletkachels en open vuur zijn ten strengste verboden in verband met brandgevaar. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

KLACHTEN

Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meldt u deze zo spoedig mogelijk op de receptie, zodat wij deze zo goed als mogelijk kunnen verhelpen.

SANCTIE

Indien u één van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Mocht u daar geen gehoor aan geven, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot onze camping ontzeggen.

CONTACT

Mocht u een aanvraag willen indienen dan dient u dat ons schriftelijk deel te nemen. Dit kan via receptie@depallegarste.nl of naar Camping de Pallegarste, Pallegarsteweg 4, 7692 PC, Mariënberg.